Husk dette, når du køber e væske online

Mand ryger e cigaret

Er du lige startet med at dampe, så kan det der med at finde den rette e væske online godt være lidt af en jungle.

Der findes på mange webshops nemlig langt over 100 produkter, og nogle kalder dem e væske, mens de andre steder hedder e juice eller noget helt andet, og så er det selvfølgelig ikke så nemt.

Her får du et par ting du bør huske når du køber din e væske online

Vælg den rigtige

Når det kommer til smag, så kan en artikel ikke rigtig vejlede dig, for hvilken smag du foretrækker er helt op til dig, men der findes dog forskellige typer af e væsker hvoraf nogle af dem er udviklet så de egner sig bedst til en bestem slags coils og e-cigaretter.

Det betyder ikke at du ikke kan bruge dem, men bare at du måske får mere ud af dem på den rigtige e-cigaret. F.eks. longfill e væsker der er særligt velegnede til MTL.

Forskellige nikotinstyrker

E-væske og e-cigaretter er ikke anerkendt som et rygestop middel, men alligevel er der mange der bruger det sådan.

Uanset hvad, så er det måske ret vigtigt for dig at vide at væskerne også fås med forskellige nikotinstyrker, og igen kan det være svært at vælge den rette hvis du er ny.

Har du en ide om at kvitte smøgerne og nikotinen her og nu, så skal du selvfølgelig vælge e-væske uden nikotin. Men derudover kan du typisk vælge mellem 6, 12 og 18 mg.

Har du røget ca. 5 smøger om dagen er det 6 mg. du bør vælge, og har du røget over 20 så skal du vælge 18 mg.  Du kan sagtens starte med en mængde og så langsomt trappe ned ved at vælge mindre nikotin næste gang.

Opbevar dine e væsker sikkert

Når du køber e væske online, så er det ret vigtigt at du opbevarer dem korrekt når du får dem hjem.

Det er både for at bevare den rigtige smag, men også for en sikkerheds skyld, hvis du f.eks. har små børn eller dyr i huset.

Væsken skal helst opbevares køligt og mørkt, og helt sikkert hvor den ikke rammes af direkte sollys.

Spilder du nikotinvæske på huden, eller hvis børn/dyr får fat i den, så kan de altså få nikotin forgiftning som kan være meget alvorligt, også selv ved de helt små flasker, så derfor skal du opbevare dem sikkert.